fbpx

Eetikapoliitika

Hällivaade, vastutustundliku digitaalse meedia platvormina, mille omanik ja haldaja on CHAZ grupi ettevõte, on pühendunud ajakirjanduse ja sisuloome kõrgeimate eetiliste standardite järgimisele. Meie eetikapoliitika on juhtraamistikuks meie toimetustele ja kaastöölistele, tagades, et säilitame oma lugejate usalduse.

1. Sõltumatus ja terviklikkus

Oleme pühendunud toimetuse sõltumatusele ja tõe taotlemisele. Meie sisuotsused tehakse ilma reklaamijate, sponsorite või väliste sidusrühmade sekkumiseta. Säilitame oma ajakirjanduse terviklikkuse, kajastades erapooletult ja erapooletult.

2. Täpsus ja kontrollimine

Seame esikohale kogu oma sisu täpsuse. Meie toimetus viib enne teabe avaldamist läbi põhjaliku faktide kontrollimise, allikate kontrollimise ja põhjaliku uurimistöö. Püüame edastada fakte tõeselt ja läbipaistvalt.

3. Õiglus ja tasakaal

Pakume uudiste ja sündmuste õiglast ja tasakaalustatud kajastamist. Meie eesmärk on esitada erinevaid vaatenurki ja arvamusi, tagades, et kõigil asjaomastel osapooltel on võimalus vastata väidetele või kriitikale.

4. Privaatsus ja tundlikkus

Me austame üksikisikute õigusi privaatsusele ja järgime isiklikest või tundlikest asjadest teatamisel eetilisi standardeid. Traumaatiliste sündmuste kajastamisel väldime põhjendamatut või tarbetut privaatsuse ja tundlikkuse rikkumist.

5. Läbipaistvus

Oleme läbipaistvad oma omandiõiguse, rahastamise ja võimalike huvide konfliktide osas, mis võivad meie sisu mõjutada. Meie lugejatel on õigus teada meie seostest ja välissuhetest, mis võivad meie aruandlust mõjutada.

6. Plagiaat ja omistamine

Me ei kiida heaks plagiaadi ühelgi kujul. Kogu sisu, sealhulgas tsitaadid, andmed ja muudelt väljaannetelt või üksikisikutelt saadud teave, on õigesti omistatud, mis viitab algallikale.

7. Mitmekesisus ja kaasatus

Oleme pühendunud mitmekesisusele ja kaasamisele oma sisus ja uudistesaalis. Püüame esindada laia valikut hääli ja vaatenurki, austades meie lugejaskonna ja ülemaailmse kogukonna mitmekesisust.

8. Viha õhutamine ja diskrimineerimine

Me ei salli vaenu õhutamist, diskrimineerimist ega vägivalla õhutamist mis tahes kujul, olgu see siis meie sisus, kommentaarides või kasutajate loodud esildistes.

9. Huvide konflikt

Meie toimetus ja kaastöötajad on kohustatud avalikustama kõik huvide konfliktid, mis võivad ohustada nende võimet objektiivselt aru anda. Me võtame meetmeid selliste konfliktide juhtimiseks ja leevendamiseks.

10. Parandused ja tagasitõmbed

Parandame oma sisus olevad vead ja ebatäpsused koheselt. Oluliste vigade või eetiliste rikkumiste korral väljastame tagasivõtmise, et tunnistada viga ja anda oma lugejatele selge selgitus.

11. Vastutus ja tagasiside

Julgustame oma lugejaid andma tagasisidet ja paneme meid vastutama oma eetiliste standardite järgimise eest. Võtame tagasisidet tõsiselt ja uurime kõiki meie vaatajaskonna tõstatatud probleeme.

12. Seaduste ja määruste järgimine

Tegutseme kooskõlas kõigi ajakirjanduse, autoriõiguste ja veebisisuga seotud kehtivate seaduste ja määrustega. Austame intellektuaalomandi õigusi ja privaatsusseadusi.

13. Pidev täiustamine

Oleme pühendunud pidevale täiustamisele ja püüame olla kursis muutuvate eetikastandardite ja ajakirjanduse parimate tavadega. Meie eetikapoliitika vaadatakse nende standardite kajastamiseks regulaarselt üle ja ajakohastatakse.

Kõigi meie eetikaga seotud päringute, tagasiside või murede korral võtke meiega ühendust aadressil ethics@cradleview.net.

CHAZ Group Limited – Cradle View

Translate »